Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Αρχική

Πληροφορίες

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Διδάσκοντες

Εργαστήρια-Εξοπλισμός

Έρευνα

Έρευνα

Διάφορα

Διάφορα
 • Εκδηλώσεις
 • Δραστηριότητες
 • Η πόλη της Καλαμάτας

Ανακοινώσεις

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Αξιολόγηση Υποψηφίων

Επικοινωνία:
2721045185 & 2721045177 2721045135
tg@teikal.gr

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ..

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

 1. Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσεως και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..
 3. Στάδιο Γ: Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει τον κατάλογο προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε έξι (6) παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 40%.
 • Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • Η επίδοση στη διπλωματική (πτυχιακή) εργασία για τη λήψη πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών, όπου αυτή προβλέπεται, με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 • Η τυχόν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%

Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του, σε κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10) μονάδες, με ακρίβεια δύο δεκαδικών αριθμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή στο Π.Μ.Σ. είναι η συγκέντρωση συνολικά έξι μονάδων και πενήντα εκατοστών (6,50) ή περισσοτέρων.

Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών της συγκρότησης και προσωπικότητάς του, και γ) στον προσδιορισμό πιθανών γνωστικών ελλείψεών του, που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λπ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής, κατά φθίνουσα αξιολογική κλίμακα, είναι: α) τεκμηριωμένο επιστημονικό έργο συναφές με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. (β) συνάφεια του βασικού πτυχίου με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., γ) συστατικές επιστολές και δ) συναφής επαγγελματική εμπειρία.

bridgemedia | Nike Dunk Low University Blue - Grailify